Härmed anmäler Härmed anmäler jag mig eller mitt barn till den(de) valda kursen (er). Jag godkänner att: (Obs. Läs detta innan du anmäler dig!) Anmälan är bindande, individuell och inte får delas med någon annan eller föras över till en annan person och att jag genom att skicka anmälan förpliktigar mig att betala kursavgiften.
 
COVID-19 anpassning! Härmed förpliktigar jag mig att respektera de rekommendationerna och ev. restriktioner som utfärdas av Svenska Hälsovårdsmyndigheten. Jag förpliktigar mig att avstå från deltagande ifall att jag visar symptom som kan väcka misstanke om Covid-19 infektion.
 
 
 

Anmälnings blanket helgkurser höst 2020

Obs. Läs detta innan du anmäler dig!

Anmälan är bindande, individuell  och inte får delas med någon annan eller föras över till en annan person.

© Copyright. All Rights Reserved.