Anmälnings blanket höst 2020

Obs. Läs detta innan du anmäler dig!

Anmälan är bindande, individuell  och får inte delas med någon annan eller föras över till en annan person.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Härmed anmäler jag mig eller mitt barn till den(de) valda kursen (er). Jag godkänner att: (Obs. Läs detta innan du anmäler dig!) Anmälan är bindande, individuell och inte får delas med någon annan eller föras över till en annan person och att jag genom att skicka anmälan förpliktigar mig att betala kursavgiften.
 
 
 

© Copyright. All Rights Reserved.