Latino y Flamenco

Anmälningsformulär för kurser höst 2021

Obs.

Läs detta innan du anmäler dig! Anmälan är individuell och får inte delas med någon annan. Anmälan får inte heller överlåtas till en annan person.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Härmed anmäler jag mig eller mitt barn till den(de) valda kursen (er). Jag godkänner att: (Obs. Läs detta innan du anmäler dig!) Anmälan är bindande, individuell och inte får delas med någon annan eller föras över till en annan person och att jag genom att skicka anmälan förpliktigar mig att betala kursavgiften.